Breaking News

ศบค.เข้มงวด! เตือนทุกสโมสร แฟนบอลต้องใส่หน้ากากในการเข้าชม

จากการประชุมสำนักงานประสานกลาง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย.63 พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลางศบค. ประธานการประชุม แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการจัดฟุตบอลไทยลีกเปรียบเทียบกับการจัดเจลีก ว่า ทั้ง 2 ประเทศมีการผ่อนปรนให้มีผู้เข้าชมร้อยละ 25 ทั้ง 2 ลีกมีการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของเจลีก ผู้ชมมีการใส่หน้ากากและเว้นระยะห่างอย่างเป็นระบบตลอดการแข่งขัน แต่ในส่วนของผู้ชมไทยลีก พบไม่ปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นจำนวนมาก คือ ไม่สวมหน้ากากและไม่มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม เป็นการนั่งชมโดยกระจุกตัวเป็นจุดๆ

ทั้งนี้ ขอให้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดฟุตบอลไทยลีก เข้มงวดการดำเนินการตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดให้มีการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อรับทราบแนวการปฏิบัติที่ถูกต้อง

About tik tikky

Check Also

นูกุลกิจ นักเตะไทยที่ชนะดวลลูกกลางอากาศมากสุดใน ไทยลีก

นุกูลกิจ ครุฑใหญ่ เป็นนักเตะไทยที่ชนะการดวลลูกกลางอากาศ (Air Challenge Won) มากที่สุดในโตโยต้า ไทยลีก 2020 ช่วง 16 เกมแรก กองหลังจากสุโขทัย เอฟซี เอาชนะการเล่นลูกกลางอากาศได้ถึง …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *